Vett & Etikett

Det ska vara tryggt och säkert att använda Visslas Tjänst. Du måste därför följa nedan angivna villkor när du använder Tjänsten:Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller synpunkter avseende Villkoren eller Tjänsten i övrigt är du välkommen att kontakta oss på support@vissla.se

Vissla i Norden AB
Södra Kungsgatan 42
805 52 Gävle
Sweden
SE16559012478901Dessa villkor uppdaterades senast den [20 April] 2018.